iTeen 大本營 - Hong Kong ICAC

反貪特別通道 😜

反貪特別通道 😜

左駁右駁,踏上反貪廉潔之路,將犯罪證據第一時間送到廉政公署﹗

新型人大考驗 😜

新型人大考驗 😜

想成為新世代廉署調查員﹖咁就要先過五關斬六將,接受艱苦嘅考驗!

證物大執位 😜

證物大執位 😜

調查員於搜查行動中搜出大量證物﹗快D幫幫手,將證物整理好,作呈堂之用。

決戰大貪鱷 😜

決戰大貪鱷 😜

大貪鱷不斷想將湖入面嘅廉潔魚食落肚﹗對準大鱷攻擊,同時拯救無辜嘅廉潔魚。

正仔除魔記 😜

正仔除魔記 😜

魔鬼到處橫行,快D協助正仔清除地上污點,同時避開魔鬼的追擊。記住幫正仔得到正義之心,消滅魔鬼﹗

廿四世紀未來任務 😜

廿四世紀未來任務 😜

同我地一齊穿梭時空,走進24世紀的未來世界,操控機械調查員,執行搜集貪污案件證物嘅任務...

太空追捕任務 😜

太空追捕任務 😜

負責執行任務的太空船燃料即將耗盡﹗要儘快將所有太空怪盜捉拿歸案,以免他們逃走﹗

動物英雄 😜

動物英雄 😜

有大廈發生火警, 好多小動物被困火場呀!充滿愛心同正義感嘅你,快D嚟拯救呢班無辜嘅小生命啦﹗

不可能任務 😜

不可能任務 😜

混入假卡集團多時,而家機會終於嚟啦﹗以極短嘅時間,潛入集團首腦屋內搜出載有犯罪證物﹗