iTeen 大本營 - Hong Kong ICAC

"貪" 字 - 你睇唔睇到? (遊戲二)

"貪" 字 - 你睇唔睇到? (遊戲二)

廉署推出以『睇唔睇到?』為題的廣告宣傳短片,深受心境及思想年輕一族歡迎。今次讓大家挑戰眼力,齊齊鬥快捉「貪」!

"貪" 字 - 你睇唔睇到? (遊戲一)

"貪" 字 - 你睇唔睇到? (遊戲一)

廉署推出以『睇唔睇到?』為題的廣告宣傳短片,深受心境及思想年輕一族歡迎。今次讓大家挑戰眼力,齊齊鬥快捉「貪」!

廉政大追擊

廉政大追擊

本遊戲較適合初小 (小一至小三) 學生。遊戲主題: 正確價值觀

尋蕉記

尋蕉記

主題: 誠信不貪 猴子BB肚餓了!馬騮仔正為他們收集香蕉。唔好貪食,中飽私囊呵!猴子BB等著開餐呢!

貪食蟲

貪食蟲

主題: 適可而止 唔食就肚餓,貪食就過飽!凡事要適可而止啊!