iTeen 大本營 - Hong Kong ICAC

貴賓會籍

演員表
阿林 (酒店集團總廚) 阿林 (酒店集團總廚)
阿輝 (冷凍食品供應商) 阿輝 (冷凍食品供應商)
阿林:嘩,阿輝,呢間卡拉OK咁豪華,我真係第一次見識。
阿林:嘩,阿輝,呢間卡拉OK咁豪華,我真係第一次見識。
阿輝:呢度要有會籍先可以嚟玩,嗱,我就幫你搞個會籍,呢度係你張貴賓卡。
阿輝:呢度要有會籍先可以嚟玩,嗱,我就幫你搞個會籍,呢度係你張貴賓卡。
阿林:多謝晒喎。
阿林:多謝晒喎。
阿輝:唔使客氣,呢張卡有免簽賬額架,你隨時嚟玩啦!不過你最緊要記得,將啲海鮮供應合約批俾我呀。
阿輝:唔使客氣,呢張卡有免簽賬額架,你隨時嚟玩啦!不過你最緊要記得,將啲海鮮供應合約批俾我呀。

問題:阿輝與阿林交易有何不妥?