iTeen 大本營 - Hong Kong ICAC

安全玩具

演員表
誠哥 (玩具連鎖店採購經理) 誠哥 (玩具連鎖店採購經理)
Megan (南美玩具廠銷售人員) Megan (南美玩具廠銷售人員)
Megan:呢部玩具消防車係有得遙控噴水,而且所用物料全部安全!
Megan:呢部玩具消防車係有得遙控噴水,而且所用物料全部安全!
誠哥:設計係幾好,不過成本貴啲!
誠哥:設計係幾好,不過成本貴啲!
Megan:哦,你哋咁大間連鎖店,如果大量入貨,我哋可以有個折扣。
Megan:哦,你哋咁大間連鎖店,如果大量入貨,我哋可以有個折扣。
誠哥:折扣我梗要啦,但係我唔想公司知道我拎到折扣,你明架啦!
誠哥:折扣我梗要啦,但係我唔想公司知道我拎到折扣,你明架啦!

問題:誠哥的做法有問題嗎?