iTeen 大本營

「睇你骨骼精奇,係萬中無一嘅練武奇材,維護世界和平重任,就靠你啦。」而家唔係事必要你買拳譜,而係呢度有一班「90後」,創咗幾招,對付「肩膊骨骼異常傾斜症」,強身又強心,事不宜遲,看招!