iTeen 大本營


小學生德育故事演講比賽親子倡廉組2017-金獎《不守時的小公雞》

第二十屆荃灣葵涌青衣區小學生德育故事演講比賽-親子倡廉組 金獎:《不守時的小公雞》 學校: 聖公會仁立小學 學生:曹媛琳同學 家長:梁紫安女士

2017年06月02日

故事名稱:不守時的小公雞

威威:大家好呀!我叫威威,你哋睇下我幾靚,我有色彩繽紛的羽毛,有炯炯有神的雙眼,同埋有宏亮的聲音添!咯、咯、咯、咯!農場上的動物都好羨慕我架!

旁白:嘩!威威的色彩羽毛真喺好靚呀!而且,佢的聲音真喺好好聽呀。好羨慕呀。但是,威威有一個壞習慣,就是遲到呀!唉,而且,佢仲有一個口頭禪添呀!

威威:遲到少少啫,有咩所謂喎!

旁白:就係咁,媽媽為左幫佢改掉這個壞習慣,就將全屋都貼滿時鐘,但是威威依然看也不看,還是常遲到。

旁白:這一天,爸爸患了重感冒,他在床邊說……

爸爸:威威,我病了,明天不能夠為大家報曉叫大家起身了,但是你記住呀,你不可以遲到呀!

威威:知道啦,爸爸。嘩,想起都覺得好威呀,可以為大家報曉。

旁白:這一晚,威威很早就訓覺了,而且第二天他很早就起身了。

威威:咦,天仲未光,不如訓多一陣先,睡眠要充足才有精神架!

旁白:就係咁,威威又訓了。但是,當他再次張開眼的時候……

威威:呀!糟糕了,遲了一個小時了!

旁白:哎呀!哎呀!威威荒荒張張的跑,跑上穀倉頂上為大家報曉了。

威威:咯、咯、咯、咯……

旁白:哎呀!點知佢出唔到聲,點算呀!點算呀!直到太陽高高掛起,農場內的動物才剛剛起來。

動物:哎呀!哎呀!糟糕了,咁遲啦,要快點起身了!糟糕了,我們遲到了。

旁白:最慘的是母雞,母雞因為太遲起來了,所以生不出蛋。同埋小鳥因為太遲起身了,所以冇蟲仔吃。蟲仔鑽到一個洞一個洞。

農場主人:哎呀!哎呀!威威呀,你咁遲呀。

旁白:農場主人為了收拾這個咁混亂的場面,他東奔西跑,都不記得餵大家食野啦。佢哋走黎威威的雞舍……

動物:威威,威威,都是你遲到,現在我哋很肚餓呀,你常常遲到,真係冇資格為大家報曉啊,咩咩咩~(牛的叫聲)

威威:對唔住呀,大家。我知錯了,原來這個壞習慣是這樣令人討厭的。

旁白:同時,威威下定決心了,第二天一朝早……

威威:咯、咯、咯、咯……

動物:嘩,是不是公雞爸爸康復了?穀倉頂上的公雞真的好靚啊!咦,不是爸爸,而是……

威威:而是我,一隻又準時又漂亮的小公雞。

旁白:從此,威威都不再遲到啦,而且佢亦知道守時是誠信的基礎,這樣才得人信任呀!同時,大家記得守時啦!多謝各位!