iTeen 大本營


小學生德育故事演講比賽親子倡廉組2017- 銀獎《公平?不公平?》

第二十一屆荃灣葵涌青衣區小學生德育故事演講比賽-親子倡廉組 銀獎:公平?不公平? 學校:聖公會仁立小學 學生:尹心柔 家長:楊德賢女士

2017年06月02日

故事名稱:公平?不公平?

楊德賢女士:歡迎大家來到住了很多動物的公平村。

學生:這一天,身形同食量都大得很驚人的大象和細細粒的松鼠仔一起來到平頂公園玩。

楊德賢女士:大象和松鼠仔分工合作,松鼠仔爬上樹上摘果子,大象就用長鼻子接住,話咁快佢地就摘了一擔果子啦。

學生:大象和松鼠仔一起分享,一人一半。

楊德賢女士:嘩,大象就說:可以一起分享真係好開心呀。

楊德賢女士、學生一起:我一啖,你一啖,好好味呀!

學生:佢兩個都食得好滋味,松鼠仔因為太飽,個肚脹到不得了。「嘩,好飽呀!」但係大象就好似未食飽喎。

楊德賢女士:大象就好嬲咁話:「唔公平呀!你就可以分咁多,我就得咁少。」

學生:「就係因為太公平,我先會食到肚痛炸!」大象和松鼠仔你一句,我一句嘈起上黎,嘈醒了公園裏面的管理員公雞先生。公雞先生走出辦公室搞清楚發生咩事後,就說:「你哋有冇睇到公園入口的公告寫住『禁止偷摘果子』,你哋身為公平村的村民,竟然損毀公物,每人罰打十下屁股。」公雞即刻拎出一條雞毛掃,啪、啪、啪,打左松鼠仔十下屁股,又打左大象十下屁股。松鼠仔就說:「嗯,唔公平呀!人哋個屁股都打到開花啦!痛痛呀!」

楊德賢女士:大象就好似俾條草輕輕掂左十下,所以佢話:「好公平呀!」

學生:公雞先生就話:「緊係公平啦,我一向大公無私,邊個犯錯我都打十下架。」

楊德賢女士:突然之間,有一隻好可愛的小雞走出黎,佢拎住一粒果子舉到高高的,對住公雞先生話:「爸爸,爸爸,你睇下我摘的果子幾靚。」

學生:大象和松鼠仔即刻望住公雞先生,睇下佢點處理。公雞眼望望,接左小雞手上的果子,諗左一陣就話:「你依粒果子真係唔乖,生得又肥又大,一睇就知道你搶左兄弟姊妹的營養,好在小雞捉你過黎。你公然蝦其他果子仲唔認錯。哼,唔講野呀?即係默認啦。」你哋都係公證人,我依家就打佢十下,講完公雞先生就啪、啪、啪打左果子十下。哼,我是不是做得很公平呀。

楊德賢女士:嘩,有冇搞錯呀,大家睇唔睇到呀,大象、小雞同埋松鼠仔都覺得好唔公平呀。咦,點解連小雞都覺得好唔公平嘅?然後,小雞就話:「爸爸最壞啦,成日都要人去摘果子,唔公平呀!」嘩,公平仙子終於出現啦!

學生:冇錯,我就係公平仙子,我已經知道依度發生咩事啦,公雞先生,你明明係自己想食果子,但係又要小雞去摘,等自己唔駛受罰,即係知法犯法,我依家除左要打你屁股十下外,我仲要取消你做公園管理員的資格。

楊德賢女士:嘩,太好啦,公平村終於有番公平啦。多謝。