iTeen 大本營


因禍得福

三年前,奶粉難求,有顧客付錢請吳經理代為留起幾箱奶粉,結果......

2014年12月19日

華仔到吳經理家中探訪。

吳經理:華仔,多謝你當時向ICAC舉報咗我呀。

華仔:舉手之勞。見到你成家和睦就就好喇!

原來,在三年前,吳經理因為貪錢而和妻子鬧翻了,妻子也因此離開了他。當時,吳經理不認為自己有錯,

他大罵:人不為己,天誅地滅!你要走咪走囉!遲啲唔好返嚟求我!

當時奶粉供應緊絀,吳經理工作的超級巿場限制每位顧客每次最多只可以買3罐奶粉。有一天,吳經理工作時,有位顧客遞上錢給吳經理。

顧客:經理,依度有啲心意,想你留幾箱奶粉俾我吖!

吳經理:梗係無問題!

過了幾天。

吳經理:依度100罐奶粉,你點下夠唔夠?

顧客:唔該曬呀!以後有乜大生意,我一定搵返吳經理。

目擊整件事情的華仔,撥打了一個電話。

華仔:喂,廉政公署,我想報案呀。我錄到發佳超級巿場嘅吳經理收受賄款……

廉政公署接到電話後,派員到場了解,並捉拿吳經理返署協助調查。最後,吳經理被入獄及罰款五萬元。有天,居然有人到監獄探望吳經理,他心感奇怪,想不到還有誰會去探望他。

原來是

吳經理:老婆,你唔嬲咗我咩?

吳太:唔嬲你喇,記住出返嚟之後唔好咁貪錢,重新做人。

這個教訓也實在太大了。自此以後,吳經理一發現有人貪污就會舉報,給予他人一個改過自新的機會,令社會更廉潔。