iTeen 大本營

快速連結:
選擇iSir考考你
更多
純文字 返回上一頁

知己知彼

假設你係警察,同你多年深交0既老友個細佬犯官非......

2015年03月17日

你可能喜歡的內容

 • 吸血總警司

  吸血總警司

  香港在五、六十年代貪污盛行,連警隊也不例外!!!

  2015年03月10日

 • 證物大搜查

  證物大搜查

  表面證據成立,葛柏又退休離港在即,如何是好?

  2015年03月17日

 • 破壞公物

  破壞公物

  今集iSir會扮演警察,而科科A就係街頭藝術家,不過佢就唔係咁守法紀!

  2015年12月29日

所有留言

0 則留言


訪客
訪客