iTeen 大本營

快速連結:
選擇iSir考考你
更多
純文字 返回上一頁

老有所依

作為政府醫院醫生,可唔可以隨便按自己「所想」向老人家推介老人院舍服務呢?

2015年10月06日

你可能喜歡的內容

 • 醫學研討

  醫學研討

  如果你作為政府醫生,有供應商贊助你去外國出席醫學研討會......

  2015年09月29日

 • 幸運大抽獎

  幸運大抽獎

  今次等你睇住片,考考你!

  2015年12月15日

 • 入會「禮」

  入會「禮」

  入會沒有迎新禮物,反而要先送禮?

  2015年09月15日

所有留言

1 則留言


訪客
訪客

訪客
訪客
張院長幾有型!

2015年11月26日

讚好 660