iTeen 大本營

快速連結:
選擇iSir考考你
更多
純文字 返回上一頁

開年飯?

開年飯都要小心貪污陷阱?

2016年02月02日

你可能喜歡的內容

 • 等位捷徑

  等位捷徑

  新年去飲茶,會唔會見到呢啲景象?

  2016年01月12日

 • 違規利是

  違規利是

  管理員新年收到利是,點樣先由不合規矩變成合法?

  2016年05月31日

 • 誠語辭典 - Itching (itchy) palm

  誠語辭典 - Itching (itchy) palm

  「Itching plam」手掌痕,會否是香港腳發作?

  2016年09月27日

所有留言

3 則留言


訪客
訪客

TomLam
TomLam
of course.

2019年02月13日

讚好 165


Timothy.LTF
Timothy.LTF
Gotta be careful when giving out red packets :o

2017年06月24日

讚好 439


Timothy.LTF
Timothy.LTF
I see :o

2017年06月24日

讚好 476