iTeen 大本營

快速連結:
選擇iSir考考你
更多
純文字 返回上一頁

老有所依

作為政府醫院醫生,可唔可以隨便按自己「所想」向老人家推介老人院舍服務呢?

2015年10月06日

你可能喜歡的內容

 • 醫學研討

  醫學研討

  如果你作為政府醫生,有供應商贊助你去外國出席醫學研討會......

  2015年09月29日

 • 旅遊保險

  旅遊保險

  負責員工福利的行政經理,要點篩選旅遊保險供應商呢?

  2015年12月01日

 • 教材貨辦

  教材貨辦

  老師搜集教材,出版社提供貨辦,好似好正常,但係又有乜要留神?

  2019年09月03日

所有留言

1 則留言


訪客
訪客

訪客
訪客
張院長幾有型!

2015年11月26日

讚好 703