iTeen 大本營

快速連結:
選擇iSir考考你
更多
純文字 返回上一頁

老有所依

作為政府醫院醫生,可唔可以隨便按自己「所想」向老人家推介老人院舍服務呢?

2015年10月06日

你可能喜歡的內容

 • 醫學研討

  醫學研討

  如果你作為政府醫生,有供應商贊助你去外國出席醫學研討會......

  2015年09月29日

 • 善心贊助

  善心贊助

  上司做義工,下屬共勷善舉都要步步為營?

  2016年03月22日

 • 善有善報

  善有善報

  iSir唔再扮演調查員,而係一個愛心爆棚0既消防員?

  2016年02月09日

所有留言

1 則留言


訪客
訪客

訪客
訪客
張院長幾有型!

2015年11月26日

讚好 680