iTeen 大本營

快速連結:
選擇iSir考考你
更多
純文字 返回上一頁

餐餐有靚扒

接受「即場享用款待」,係咪一定冇問題?

2015年08月04日

你可能喜歡的內容

 • 醫學研討

  醫學研討

  如果你作為政府醫生,有供應商贊助你去外國出席醫學研討會......

  2015年09月29日

 • 內定大獎

  內定大獎

  嘩!公司搞週年晚宴,如果老闆指名你要抽到邊位同事或客戶領獎,你認為有冇問題呢?

  2014年08月26日

 • 心意禮籃

  心意禮籃

  答謝醫生悉心照料,你可以去到幾盡?

  2016年03月15日

所有留言

0 則留言


訪客
訪客