iTeen 大本營

快速連結:
選擇iSir考考你
更多
純文字 返回上一頁

休養生息

公務員上司入院,下屬「聊表心意」可以嗎?

2015年04月14日

你可能喜歡的內容

 • 做生不如做熟

  做生不如做熟

  一場街坊,能否幫世侄寫好份工作報告?

  2015年02月24日

 • 升職之喜

  升職之喜

  上司升職,要點樣賀一賀佢呢?

  2016年09月27日

 • 邊一個發明了衰工 - 自己份工自己救

  邊一個發明了衰工 - 自己份工自己救

  衰工最終回大結局!冇BBQ,結局由你選擇!

  2018年05月10日

所有留言

0 則留言


訪客
訪客