iTeen 大本營

快速連結:
選擇iSir冷知識
更多
純文字 返回上一頁

內部調查課

公開受疑人投訴廉署人員嘅渠道,究竟有乜嘢方法維持廉署公平、公正咁執行任務?

2015年03月03日

今集係成個「廉政解碼」系列嘅最後一集!一直以來,唔少人都有錯覺以為廉署權力好大,今集我iSir就會公開受疑人投訴廉署人員嘅渠道,究竟有乜嘢方法維持廉署公平、公正咁執行任務?即刻睇睇啦!

圖一:總調查主任:「張先生,法庭已經受理今次案件,將會安排你接受聆訊。」張先生:「哼!我被檢控,你也不會好過!我要投訴你的態度!」

圖二:總調查主任:「張先生,假如你有不滿,可以到廉署舉報中心投訴我。」張先生:「嘿!廉署查廉署,到底有多公平?」

爺爺說:「監察得宜,確保公平!」

假如市民對廉署人員不滿意,是可以去舉報中心或各區分區辦事處投訴。所有涉及廉署人員的投訴,廉署會即時轉交律政司,如果投訴是有關貪污的話,內部調查及監察組就會在得到律政司的同意後負責調查,這個小組是直接向執行處處長負責,當調查完成後,就會有一個詳盡報告交給律政司審核,以決定是否要作出刑事檢控。

如投訴無關貪污,但有關其他刑事成分,廉署便會將有關案件第一時間轉介警務處,警務處完成調查後,不管當中有否涉及刑事起訴,廉署都會將有關結果轉交審查貪污舉報諮詢委員會進行審議,以決定是否需要作出紀律處分或其他跟進行動。

假如不滿意廉署人員的態度,如行為不檢、疏忽職守或濫用職權,又或不滿他們的工作程序,如阻延與律師會晤、不妥善扣押財物等,有關投訴則會轉交廉政公署事宜投訴委員會,該委員會亦屬一個獨立組織,直接向行政長官匯報,他們是負責審議所有針對廉署人員的非刑事投訴的調查。

其實每一位廉署職員都要嚴格遵守廉署守則,在執行任務時要堅守誠信和公平的原則,依法辦事,市民大可放心。